23 feb 2016

Filosofie

Purpose statement Het versterken van mensen en

23 feb 2016

Purpose statement

Het versterken van mensen en organisaties door hen de pracht van hun potentieel te laten (her-)ontdekken en ten volle te benutten.

Uitgangspunten

  • Bewustwording en inzicht in uzelf en de systemen om u heen is een voorwaarde voor transformatie
  • Sharing is Growing”. Alles wat we doen is co-creatie. Door ervaring en uitwisseling leert en ontwikkelt men zich sneller
  • Congruent leiderschap creëert de duidelijkheid en veiligheid die nodig is om het potentieel volledig te tonen en benutten
  • Eigen keuzes. U zit zelf aan het stuur. Je kunt en bent meer dan je denkt

Kernwaarden

  • Verbinding: de mensen zijn de sleutel
  • Impact: we willen diepgaand effect bereiken dat doen we samen
  • Integriteit: zeg wat u ziet, zeg wat u doet en doe wat u zegt
  • Compassie en zorgvuldigheid: iedereen is anders en dat vraagt om persoonlijke aandacht
  • Lef: met diepgang in de onderstroom creëren we de echte resultaten. Benoemen ‘wat er werkelijk is’ werkt bevrijdend
  • Plezier: diepgang en luchtigheid complementeren elkaar

Filosofie

Toegewijd aan het individu, verbonden met het systeem

Vaak denkt men dat men een verandering van omgeving nodig heeft, terwijl het in werkelijkheid gaat om een innerlijke verandering. Zonder innerlijke verandering is er geen blijvend resultaat… en al deze waarheden zijn al eeuwenoud. Groei van het individu kan alleen ontstaan met inachtneming van de omgeving waarin hij/zij effectief dient te zijn. Hoe dieper we duiken hoe breder toepasbaar de inzichten zijn.

Daarom zijn de leiderschaps- en coachingsprogramma’s opgebouwd uit een mix van eeuwenoude inzichten gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen in organisatie ontwikkeling, psychologie, neuroscience en organisatie gedragswetenschappen.

Het collectief

Ieder individu is opgegroeid en verbonden met systemen. Familie, school, cultuur, religie, vrienden, sport, teams en organisaties zijn allemaal systemen. Wij worden daar tot op de dag van vandaag nog steeds door beïnvloed. Door zicht te krijgen op de dynamieken die spelen in de systemen waarin we ons begeven en waar we uit voortkomen, kunnen we effectiever worden in ons leiderschap.

Het individu

Ieder individu heeft zichtbare en verborgen talenten. Ieder individu heeft een eigen scala van patronen die hem/haar versterken en beperken.

Het samenspel creëert het resultaat

Door zowel het individu met al zijn (zichtbare en verborgen) potentieel als het systeem (met alle versterkende en verstrikkende dynamieken) eromheen te zien ontstaat de mogelijkheid en magie van transformatie met tastbare resultaten. Resultaten die zich tonen als vertrouwen, grotere verbinding, verbeterde performance, team alignment en persoonlijke vervulling.

Verbinding

Business wordt bedreven in een context van toenemende complexiteit. Leiderschap in deze complexe omgeving vereist leadership presence. Leadership presence om te kunnen blijven zien wat er werkelijk speelt en daarop te kunnen reageren. Verbinding is het kerningrediënt van leadership presence. Het gaat daarbij over de presence van het individu, van het team, van de gehele organisatie. Verbinding met zichzelf in de vorm van (zelf-)bewustzijn en verbinding met elkaar in de vorm van (sociaal) bewustzijn vormen daarvan de basis.

Inside-out verbinden met het bestaande potentieel

Daarom is er gekozen om alle programma’s inside-out op te bouwen. Inside-out creëert zelfbewustzijn en helpt beperkende ‘mindsets’ te veranderen. Dus wordt er gewerkt aan de interne verstrikkingen die ons gevangen houden, verschaffen we inzicht in blinde vlekken en maken we gebruik van onze kwetsbaarheid als een mogelijkheid om meer van onszelf in te zetten. We gaan er vanuit dat alle kwaliteiten er op dit niveau al zijn, zowel zichtbaar als ook verborgen. Als we daar weer opnieuw toegang toe krijgen, kunnen we nieuwe doelen realiseren.

85% of German workers are not engaged in their work. Defined as essentially sleep walking throughout their day. This actively disengaged group costs the German economy 73 billion to 95 billion euros annually in lost productivity, according to Gallup estimates. (Gallup, 2015)

(Gallup, 2013)

Leave a comment
More Posts
Comments