Terug

Cultuur en team ontwikkeling

“If you do not make new choices

“If you do not make new choices, this year will be the repetition of last year. The most important choices are:”What are you no longer going to do !!!”

Cultuur- en teamontwikkeling is een mix van technisch (instrumenteel) en adaptief (relationeel) leiderschap om de nieuwe verhouding te vinden om succesvol en vervuld te zijn. Dit vraagt besef van het krachtenveld waarin dit plaatsvindt en welke zaken zullen moeten worden losgelaten om in de nieuwe situatie te komen.

Kortom het gaat over individueel en collectief leiderschap, besluitvaardigheid en inzicht in het verloop van het proces.

Belangrijke elementen

  • Keuzes
   Echte keuzes maken. ‘Ja’ is een keuze en zegt dus ‘nee’ tegen de overige opties. Maak de keuze tijdelijk dominant en neem de eerste stap. Creëer een heldere richting.
  • Plek en reikwijdte
   Weten wat jouw plek is van waaruit je echt kunt toevoegen. Weten wat jouw reikwijdte is, waar heb je invloed op en waar niet? Deze systemische wetenschap geeft duidelijkheid en rust zodat men zich kan focussen op de richting en het doel. Meepraten en gehoord worden is geen vrijbrief om altijd en overal over te mogen meebeslissen!
  • Symfonie versus harmonie
   Iedereen vanuit zijn/haar eigen kracht in plaats van iedereen hetzelfde deuntje
  • Verbinding en engagement
   Door elkaar echt te kennen creëert men vertrouwen zodat er een veilige omgeving ontstaat waarin mensen echt verantwoordelijkheid durven te nemen. Dan worden toegewijde acties uitgevoerd, wil men verantwoording afleggen zodat men ook ‘foute’ beslissingen durft te nemen.

Voorwaarden

  1. Why? Men wil begrijpen waarom u de cultuur wilt aanpassen en wat dat voor hen persoonlijk betekent.
  2. De structuren/processen in de organisatie moeten het nieuwe gedrag ondersteunen (o.a. beloningsstrategie, POP gesprekkenformat en structuur, besluitvormingsstructuur, hiërarchie of afwezigheid hiervan etc.)
  3. De capaciteiten en kwaliteiten om deze ontwikkeling te kunnen waarmaken moeten aanwezig zijn of getraind worden?
  4. Role model! Doen de initiatiefnemer en de leiding ook wat verwacht wordt van de anderen?
  5. Ruimte, begrip en tijd zijn om te accepteren en los te laten wat ‘niet meer is’

Bronnen:
Managing Transitions door William Bridges 2009
Beyond Performance door Keller en Price, 2011

Informatie opvragen