Back

Leadership Presence Intensive

LEADERSHIP PRESENCE
CEO’s moeten het

LEADERSHIP PRESENCE

CEO’s moeten het hebben. Managers moeten het ontwikkelen. High Potentials streven er naar. Echte change agents en leiders hebben het. Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Eva Perón en Steve Jobs hadden het. Aung San Suu Kyi, Richard Branson en The Elders… zij hebben het. We hebben het over de the x-factor in business en politiek die het verschil creëert tussen een gemiddelde en een grote leider. Schijnbaar moeilijk te benoemen, je weet wanneer je het ziet of ervaart. We stoppen, we kijken om, we stoppen onze smartphone weg en we luisteren naar wat deze persoon heeft te zeggen – met interesse, met bewondering, vol ontzag. Wat is het dat deze mensen uitstralen waardoor wij anders reageren en we hen beschrijven als inspirerend, krachtig, vol vertrouwen, fascinerend en innemend?

Na uitgebreid onderzoek, observaties en ondersteund door de ervaring in het werken met grote leiders ben ik tot de conclusie gekomen dat de sleutel tot Leiderschap Presence de afstemming van bepaalde interne en externe kwaliteiten en competenties is. In tegenstelling tot wat vele professionals denken heeft Leiderschap Presence weinig te maken met wat u doet en veel meer met wie u bent. Het gaat niet over extreem zelfvertrouwen, autoritair gedrag en het tonen van macht waardoor mensen u vertrouwen en ‘aanbidden’. Het is uw kwaliteit om u echt met hen te verbinden en te inspireren.
Leiderschap Presence komt van een plek waar u het meest essentieel en verbindend bent. Waar wat u van binnen ervaart coherent is met uw acties aan de buitenkant. Wanneer u deze authentieke expressie van uw Zelf in dienst stelt van een zingeving voorbij aan uw persoonlijk belang, dan heeft u het recept gevonden dat van managers grote leiders maakt met echte Leiderschap Presence. Paul begeleidt executives, senior managers en high potentials om hun Leiderschap Presence verder te ontwikkelen en hun x-factor bij te slijpen.

PRESENCE®, LEIDERSCHAP VAN BINNENUIT

Een leider kiest welke berg er beklommen gaat worden, een manager zorgt ervoor dat de berg beklommen wordt. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u ook een leider wordt met Presence?

Mensen hebben duidelijkheid nodig. Duidelijkheid biedt hen veiligheid om te gaan klimmen. Ze voelen zich dan vrij om hun talenten te tonen en te gebruiken. Realiseert u die duidelijkheid? Doet u zelf wat u zegt? Hoe creëert u de veiligheid voor hen en hoe kunt u de veiligheid creëren voor uzelf om authentiek te (durven) zijn, een eigen signature te hebben?

Welke verandering heeft u te ondergaan, welke diepere bron kunt u in uzelf aanboren zodat de boodschap die u wilt overbrengen meer helderheid krijgt? Zodat u samenwerking creëert vanuit respect en inspiratie in plaats van samenwerking vanuit noodzaak of dwang? Wilt u zich verder ontwikkelen in uw leiderschap, dan is deze aanpak voor u! Een leider met Presence is in staat zich met zijn mensen te verbinden en tegelijkertijd hen aan te sturen. De boodschap te creëren en over te brengen. Hij creëert een cultuur waarin men samen bouwt aan een schitterende organisatie waarin mensen stralen. Als mensen mogen stralen, willen ze ook volgen en alleen dan bent u een leider, wanneer anderen bereid zijn u te volgen.

Met een richtinggevende missie en een walk-your-talk attitude waarborgt de leider een veilige omgeving, waarin de medewerkers duidelijkheid en vrijheid ervaren om hun eigen capaciteiten optimaal in te zetten. De ontwikkelingsstap voor (senior) managers die zich verder willen ontwikkelen naar een leider met een eigen ‘signature’. U bent bereid naar uzelf te kijken en durft de uitdaging aan, want eerlijke en duidelijke feedback zijn onderdeel van uw ontwikkelings- ondersteuning.

Methode en aanpak

Paul begeleidt u in een intens one-on-one proces om uw Leiderschap Presence verder te ontwikkelen en uw x-factor bij te slijpen.
Deze state-of-the-art persoonlijke aanpak is gebouwd op de nieuwste inzichten van dit moment uit de psychologie, neuroscience, contemplatieve praktijk, gedragswetenschappen en systemisch en oplossingsgericht werk. Hiermee worden ideeën omgezet in werkelijk gedrag en ontstaat een innerlijke drive en attitude van waaruit uw (executive) leiderschap verder vorm krijgt. Er wordt gebruik gemaakt van het principe van onderdompeling. Door drie dagen exclusief en achtereen met deze aanpak bezig te zijn, moet men de dagelijkse gang van zaken wel loslaten en kan echte transformatie plaatsvinden!

Information request